Strona Tematyczna!

Portal

Post by relatedRelated post

Pomoc w internecie – newsy i multimedia
Nie ulega wątpliwości, że to właśnie dzięki mediom otrzymujemy dawkę informacji z kraju oraz świata. Poszerzają one też w znaczącym stopniu należącą do nas wiedzę, ponieważ proponują rozwiązania edukacyjne. W największym stopniu dostępnym i w większości wypadków użytkowanym do nauki czy zdobywania informacji środkiem masowego przekazu jest bezsprzecznie Internet. Odnaleźć w nim wolno albowiem dopowiedź na nieomalże każde zapytanie oraz w prędki sposób dotrzeć do potrzebnej wiedzy. Co więcej, mamy możliwość natychmiastowej konfrontacji opinii kilku zawodowców – Portal. Wiadomości zawarte w Internecie są nadzwyczaj rozległe. Nie ma pewno dziedziny, która nie zostałaby wprowadzona w świat powszechnej komunikacji. Niestety, informacje jakie znajdziemy w sieci nie zawsze będą prawdziwe. Musimy zatem zawsze sprawdzać wiarygodność stron internetowych, z których korzystamy. Uchroni nas to przed popełnianiem karygodnych błędów oraz upowszechnianiem nieprawdziwych faktów. Strzec muszą się również nauczyciele, gdyż uczniowie ściągają z Internetu gotowe wypracowania oraz oddają je jako swoje.

About