Strona Tematyczna!

6 Najgłupszych powodów zakupu produktów marki Apple

Post by relatedRelated post

Promocja jest efektywną postacią nakłonienia konsumenta do zaciekawienia towarem, usługą lub marką. rozgłaszanie i nakłanianie do skierowania na konkretny wyrób to reklama rodzaju Ortografia, interpunkcja, zaimki i przyimki…. Jest ona skierowana wyłącznie na transakcje danej firmy. Oznacza to, iż tworząc, a następnie wyświetlając krótki film promocyjny, można jedynie chwalić, proponować i pokazywać produkt swojej marki, bez porównań z takim samym wyrobem obcego wykonawcy. Taka forma prezentacji jest zabroniona. nie można pokazywać marki rywalizującej w swojej reklamówce, bez względu na to, czy chcemy tylko o niej nadmienić, czy także, co jest niedopuszczalne zniesławić konkurującą na płaszczyźnie rynkowej jednostkę gospodarczą bądź jej wyrób. wolno natomiast użyć sformułowania o nie zrównaniu własnego wyrobu w stosunku do innych, bez przytoczenia praktycznych konkurentów. wyjaśniając to,wolno o własnym wyrobie twierdzić lub pisać, że jest on niedościgniony w branży, iż jest numerem jeden, iż tylko ten wyrób sprosta wymaganiom klienta. Nie można tutaj uciekać odprawdy, lecz właśnie owa forma jest dozwolona.

źródło: 12 niezbędnych wtyczek na blogu WordPress

About